افتخاری دیگر

برای اولین بار آینده سازان یاسین این افتخار را دارد که بعنوان عضور رسمی کانون مشاورین بانکی و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی همراه سرمایه گذاران و بانک های استان همراه با کارشناسان و متبحرین در جهت پیشرفت و آبادانی استان خراسان شمالی گام بردارد . 

گزوه مشاورین آینده سازان با  بیش از ده سال تجربه تخصصی  به منظور “مشاوره و تهیه گزارش امکان سنجی” و همچنین “نظارت بر مصرف منابع مالی برای طرح های مصوب بانکی ” در کنار شما خواهد بود .

 

 

 

کد عضویت ۱۰۰۲۵۹

سایت های همراه ما

قالب وردپرس