مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study) چیست

سرفصل های طرح توجیهی

مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study) تصمیم گیری در مورد پروژه های سرمایه گذاری به نتیجه مطلوب می رساند . قبل از تصمیم گیری درباره هر پروژه ابتدا باید آنرا به طور همه جانبه بررسی و ارزیابی نمود . بعد از تعیین دقیق هدف ها ، باید آمار و اطلاعات جامعی درباره جوانب مختلف پروژه طرح توجیهی فنی- اقتصادی تهیه گردد . جمع آوری آمار و اطلاعات باید با دقت و بصیرت انجام گیرد و در صورت عدم دسترسی به برخی از آنها – که معمولاً نیز چنین است – از دانش و تجربه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود . به طور کلی ، مراحل مطالعه یک پروژه سرمایه گذاری از نظر امکان سنجی و ارزشیابی در هفت سرفصل زیر خلاصه گردیده است . از آنجا که نوع ، سرشت و حجم سرمایه گذاریها متفاوت هستند جمع آوری و تحلیل تمام یا قسمتی از اطلاعات و یا تاکید و تعمق بیشتر درباره پاره ای از آنها ، بستگی تام به نوع پروژه طرح توجیهی، هدفها و عوامل تعیین کننده آن خواهد داشت .

فصل اول : تعریف کلی پروژه در طرح توجیهی

۱- هدف ها

۲- اثرات و نتایج مستقیم

۳- اثرات و نتایج غیرمستقیم

فصل دوم : مطالعه بازار طرح توجیهی -فنی و اقتصادی

۱- تحلیل مسئله بازار در رابطه با پروژه طرح توجیهی مورد نظر(جنبه هایی از مطالعه بازار که در این پروژه ضرورت بررسی دارند )

۲- جمع آوری اطلاعات

الف- موارد استفاده و خصوصیات محصولات یا خدمات .
ب- سری های آمار در مورد تولید ، واردات ، صادرات و مصرف ، همراه با درآمد و مصرف ملی .
پ- انواع خریداران ، سلیقه ، ذائقه و عادات آنها .
ت- توزیع جغرافیائی بازار ، ماهیت رقابتی بازار و روش های بازاریابی ( قیمت ها و هزینه ها ، مراکز فعلی عرضه ، نظام و شبکه توزیع ، محصولات و خدمات داخلی و خارجی رقیب )
ث- سیاست های اقتصادی و اثرات آن بر روی محصولات یا خدماتی که قصد تولید آنها را داریم ( حمایت از صنایع داخلی ، تعرفه های گمرکی ، مالیات ها ، سوبسیدها ، تثبیت و کنترل قیمت ها ، سهمیه بندی و غیره ) .
ج- امکان تغییر ساختار اجتماعی و یا تغییر توزیع جمعیت از نقطه نظر جغرافیائی سنی و غیره در اثر توسعه اقتصادی .

۳- تعیین تقاضای فعلی ، تغییرات فصلی ، تقاضای بالقوه ، تفکیک تقاضای واقعی و ظاهری ، کشش تقاضا نسبت به قیمت ، کشش تقاضا نسبت به درآمد.

۴- نتایج حاصل از مطالعه بازار محصول یا خدمات مورد نظر طرح توجیهی ( نکاتی پیرامون سازمان فروش و نحوه توزیع ، مسائل حمل ونقل ، روش های عرضه محصول ، احتیاجات خریداران به خدمات فنی بعد از فروش ، بازاریابی و سایر موارد مربوط ) .

۵- پیش بینی اثرات حاصل از سیاست های اقتصادی بر روی بازار ( مسائلی مثل حمایت های دولت ، صرفه جوئی ارزی ، تثبیت قیمت ها ، سهمیه بندی ، شبکه توزیع و حمل ، معافیت های مالیاتی ، حمایت های گمرکی ، سوبسیدها وغیره ) .

۶- پیش بینی تقاضا و روند رشد و تغییرات آن .

فصل سوم : اندازه و محل پروژه طرح توجیهی

۱- توجیه اندازه پیشنهادی ، به خصوص با توجه به عوامل زیر :

الف- نسبت کار طلبی به سرمایه طلبی .
ب- بازار فروش ، محل تولید ، نحوه توزیع .
پ- ملاحظات مالی و قابلیت گسترش مرحله ای .
ت- روش های تولید ، و هزینه های در نقاط توزیع .

۲- توجیه محل ، به خصوص با توجه به ملاحظات زیر :

الف- حداقل مخارج حمل ونقل ، بحث در اینکه آیا محل مورد نظر با توجه با منابع تامین مواد اولیه تعیین می گردد یا با در نظر گرفتن بازارهای فروش ، تعیین محل هائی که مخارج حمل و نقل آنها حداقل است .
ب- وجود منابع و هزینه آنها به خصوص مواد اولیه ، نیروی انسانی ، سوخت ، آب و برق و غیره .
پ- سایر جوانب موثر در تعیین محل ، مثل سیاست های عدم تمرکز ، اشتغال ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شرایط زندگی ، آب و هوا موارد مشابه دیگر .
ت- رابط بین اندازه ، محل و حداقل هزینه های حمل تا رسیدن به دست مصرف کنندگان .
ث- پیوست ها : پیوست ها شامل محاسبات تفضیلی در مورد فواصل جاده ها و راه آهن و کرایه حمل و نقل و سایر اطلاعات مشابه خواهند بود .

فصل چهارم : مهندسی طرح توجیهی

۱- تحقیقات و آزمایش های مقدماتی درباره محصول مورد نظر ، هزینه های ثبت و غیره.

۲- گزینه های فنی ، انتخاب و تشریح فرایند تولید ، نمودار جریان مواد ، خصوصیات و مشخصات ورودی ها

۳- شرح اجمالی تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی .

۴- ساختمان ها و محل آنها در محوطه واحد صنعتی و تاسیسات مربوطه .

۵- نحوه ای استقرار ماشین آلات ، همراه با نمودارها و شکل های توضیحی .

۶- طرح های مکمل مهندسی ( آب آشامیدنی و صنعتی ، فاضلاب ، منازل مسکونی ، خدمات بهداشتی و سایر پروژه های مشابه ) چه در دوره ساختمان و چه در دوره تولید ، همراه با شکل ها ، نقشه ها و نمودارهای توضیحی .

۷- کارایی تکنولوژی از نقطه نظر استفاده از منابع ( برآورد بهره وری فرایند تولید ، نیروی انسانی مورد نیاز و غیره ).

۸- قابلیت انعطاف ظرفیت تولیدی ( امکانات تغییر یا تطبیق خط تولید برای تولید محصولات دیگر و یا تغییر حجم تولید) .

۹- پیوست ها : برنامه ها و نمودارهای تفصیلی ، مدارک و گزارش های کارگاهی وآزمایشگاهی ، جزئیات حق امتیازها ، فهرست تفصیلی نیروی انسانی مورد نیاز ومهارت های فنی آنها ، تعیین و زمان بندی برنامه های آموزش داخلی و خارجی ، مشخصات کامل فنی مواد اولیه ، سوخت و سایر موارد مشابه ، پیوست ها همچنین شامل اطلاعات تفصیلی در مورد توجیه و قبول راه حل های معین در رابطه با فرایند تولید ، درجه مکانیکی یا خود کار بودن کارها ، نوع ساختمان ها ، مصالح ساختمانی و تشریح گزینه های فنی خواهند بود .

فصل پنجم : سرمایه گذاری طرح توجیهی

۱- حجم کل و ترکیب سرمایه گذاری ثابت اولیه :

الف- هزینه تحقیقات مقدماتی ، تجربیات و مطالعات مربوط به طرح توجیهی.
ب- مخارج ثبت و سایر اقلام مشابه .
پ- پرداختی های مربوط به زمین ، سرقفلی و سایر منابع طبیعی .
ت- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات تا رسیدن به محل کارخانه و هزینه نصب آنها .
ث- هزینه های ساختمانی و تاسیساتی و همین طور هزینه کارهای ساختمانی مکمل مثل جاده و پل و غیره
ج- هزینه سازمان و تشکیلات لازم برای پیاده کردن طرح .
چ- هزینه های مهندسی و اداری در خلال دوره ساختمان .
ح- مخارج نصب و راه اندازی ماشین آلات .
خ- هزینه های غیر مترقبه مثل خرابی ها ، کارهای اضافی و تعدیل ها .
د- هزینه بهره در خلال دوره ساختمانی .

۲- تخمین سرمایه در گردش .

۳- ترکیب سرمایه گذاری از لحاظ ارزی و ریالی .

۴- برنامه زمان بندی پیاده کردن طرح و سرمایه گذاری های مربوطه .

۵- پیوست ها : درجه تفصیلی بودن این پیوست ها مشابه پیوست های فصل چهارم است . به عنوان مثال ، این پیوست ها شامل مخارج کرایه حمل ، بیمه و گمرک و مالیات ها ، حقوق و دستمزدهائی که بابت فعالیت های پروژه های مشابه پرداخت می شوند ، فهرست هزینه های نصب ، جزئیات محاسبه نهائی سرمایه در گردش ، فهرست بهای کارها ، اطلاعات مربوط به تغییرات محتمل قیمت ها و روند این تغییرات ، اطلاعات مربوط به نرخ برابری ارز در مورد تجهیزات وارداتی و نظایر اینها خواهند بود .

فصل ششم : بودجه بندی و دسته بندی اطلاعات برای ارزیابی طرح توجیهی

۱- درآمدها و هزینه های سالیانه با توجه به قیمت های بازار ، سود و هزینه تولید هر واحد محصول در خلال یک سال عادی تولید .

۲- تعیین نقطه سر به سری با توجه به تغییر عوامل زیر :

الف- درصد استفاده از ظرفیت تولیدی .
ب- هزینه ورودی های اصلی .
پ- قیمت فروش محصول مورد نظر در طرح توجیهی.

۳- دسته بندی و مرتب کردن اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه

الف- بودجه نیروی انسانی براساس برآوردهائی که در فصل مهندسی انجام گرفته است همراه با تخمین پایه حقوق و دستمزد .
ب- بودجه مواد مختلف مورد نیاز برای عملیات و نگهداری و تعمیرات ، همراه با منابع عرضه مواد و قیمت ها .
پ- بودجه برق ، آب سوخت و سایر سیالات و سایر عوامل لازم برای عملیات و تعمیر و نگه داری .
ت- توضیح کامل درباره نحوه محاسبه استهلاک و از دور خارج شدن تجهیزات .
ث- شرح نحوه محاسبه هزینه های حمل و نقل .
ج- سایر اطلاعات لازم که بستگی به سرشت پروژه و ملاحظات محلی دارد .

۴- سایر اطلاعاتی که ممکن است در ارزیابی پروژه طرح توجیهی به کار آیند . اهمیت ارزیابی اجتماعی بستگی به سرشت طرح توجیهی و الویت ها و سیاست ها و برنامه های دولت دارد . در زیر به برخی از اطلاعات لازم در این زمینه اشاره شده است :

الف- موازنه پرداخت ها و صرفه جوئی های ارزی در خلال یک سال تولید عادی ، چه مستقیماً از طریق پروژه چه به واسطه اثرات غیر مستقیم ناشی از آن .
ب- اطلاعات لازم در مورد تغییر و تصحیح بازار در اثر دریافت سوبسیدها و مالیات ها .
پ- اطلاعات لازم برای قیمت گذاری منابع بر حسب قیمت های سایه (۱) وضعیت اشتغال (۲) روابط تبدیلی منابع طبیعی (۳) به طور کلی گزینه های متفاوت استفاده از منابع ملی .
ت- روابط زنجیری بین طرح توجیهی مورد نظر و صنایع موجود ( جداول داده – ستاده ، منابع تامین سرمایه و موارد استفاده سرمایه و سایر روابط ) .
ث- تاثیر بر درآمد ملی ، متعادل کردن درآمد منطقه ای و بالا بردن درآمد مناطق محروم ، تعدیل توزیع درآمد سرانه ، در نظر گرفتن منافع غیر محسوس ، و همین طور بحث در مورد فوایدی که به رقم درآوردن و یا اساساً تعیین آنها مشکل است .

۵- پیوست ها : مثل فصل های گذشته ، جزئیات مطالعات و محاسبات مربوطه در پیوست ها می آیند .

فصل هفتم : ارزیابی طرح توجیهی

روش های مختلفی برای ارزشیابی مالی (از نقطه نظر سودآوری ) و اقتصادی ( از نقطه نظر منافع اجتماعی و از دید دولت به عنوان نماینده ملت ) در طرح توجیهی وجود دارد ، برای ارزیابی اجتماعی می توان از شاخص های مختلفی استفاده کرد ، و برحسب آنکه چه شاخصی به کار گرفته شود به اطلاعات مختلفی احتیاج خواهد بود .

در اینجا ما صرفاً به برخی از شاخص های متدوال ارزیابی مالی – اقتصادی اشاره می کنیم .

۱- قیمت تمام شده

۲- نقطه سربه سری

۳- دوره برگشت

۴- نرخ بازده ساده

۵- ارزش خالص فعلی

۶- نسبت منافع به هزینه ها

۷- نرخ بازده داخلی

۸- صرفه جوئی ارزی

۹- اشتغال

۱۰- ارزش افزوده

۱۱- قیمت سایه منابعی نظیر نیروی کار، ارز ، سرمایه

۱۲- بارآوری منابعی نظیر نیروی کار ، مواد ، و ورودی ها

۱۳- مصرف جمعی

۱۴- منافع غیر مستقیم

۱۵- توان تولید ارز ، برحسب این که به ازاء کسب هر واحد ارز خارجی چه میزان پول رایج هزینه می گردد ، و مقایسه آن با نرخ رسمی ، نرخ رقابتی ، و نرخ شناور ارز خارجی .

۱۶- ارزش خالص فعلی بر اساس نرخ بازده اجتماعی و قیمت های سایه ورودی ها قیمت های سایه خروجی های مستقیم و غیر مستقیم.

 

Check Also

پایان استارت آپ وشروع تازه برای من یک روستایی هستم

اختتامیه استارت من یک روستایی هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رتبه بندی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از ایده تا عمل همراهتان هستیم
قالب وردپرس