عمده خدمات مرکز مشاوره آینده سازان

الف ) عمده خدمات مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی آینده سازان عبارتند از:
• مشاوره حقوقی در مسائل کسب و کار
• بازاریابی و فروش و تبلیغات
• مدیریت منابع انسانی با تأکید بر راههای تأمین نیروی مناسب
• مدیریت بازارهای مالی
• روشهای راه اندازی کسب و کار جدید
• ایده یابی
• رویکردهای بهبود مستمر با هدف سودآوری مرکز مشاورtc) )
• روانشناسی کسب و کار جدید
• مدیریت منابع انسانی با تأکید بر راههای تأمین نیروی مناسب
• کارآفرینی سازمانی
روشهای راه اندازی کسب و کار جدید
تهیه طرح کسب و کار (BP )
اقتصاد خانواده
روشهای تأمین مالی کسب و کار
برنامه ریزی بازاریابی کاربردی
کارآفرینی عمومی
ب ) وظایف یا حوزه فعالیت در صنایع بزرگ :
۱- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به متقاضیان طرحهای سرمایه گذاری مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید در عرصه مزیت های نسبی و رقابتی استان ها که بتوانند ارزش افزوده بالایی برای استان و اقتصاد ملی ایجاد کنند.
۲- هدایت صاحبان سرمایه و تخصص در چارچوب طرح های کسب و کار نوآور محور بازارپذیر
۳- ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص تامین مالی و حقوقی طرح های نوآور محور
۴- ارزیابی فنی – اقتصادی طرح های نوآور محور متقاضیان و تعیین مدت و نرخ بازگشت سرمایه
۵- ارائه خدمات مشاوره ای در مدل های تولید، خدمات، فرآیند و برنامه های کسب و کار با هسته نوآوری
۶- کمک به جذب فناوری، تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه های اقتصادی استان
۷- ارائه هرگونه خدمات قانونی، حقوقی، مدیریتی و برنامه ریزی که موجب تسهیل کسب و کار در بنگاه اقتصادی نوآور محور می شود.
۸- ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به نوآوران در زمینه افزایش رقابت پذیری و تسخیر بازارهای هدف
۹- تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداری از ظرفیت های کارآفرینی استان مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید
۱۰- تکمیل و ارسال شناسه کارآفرینان نوآور محور جدید به اداره کل مرجع صدور مجوز به صورت منظم (سه ماهه)
۱۱- تهیه و ارسال گزارش عملکرد شفاف و مستند به اداره کل هر سه ماه یک بار
۱۲- شناسایی و معرفی دوره های آموزش های تخصصی و حرفه ای مورد نیاز، حسب مزیت های نسبی – رقابتی استان
ج) وظایف یا حوزه فعالیت در زمینه فعالیت های کار آفرینی
۱) ارائه مشاوره‌های تخصصی فکری، عملیاتی و اجرایی در زمینه‌های:
الف- مهندسی تولید
ب- طرح تجارت
ت- صادرات
ث- بازاریابی
ج- فروش
ح- نیروی انسانی
۲) تلاش برای پایه گذاری صحیح گام اول تجارت، صادرات و …… به شرکتهای کوچک و متوسط برای دستیابی به ظرفیتهای بالای ارزش افزوده با توجه به روند رشد تولیدات و فروش به دنبال استفاده از فنّاوری پیشرفته و بازارهای جدیدتر.
۳) ایجاد یا عضویت در شبکه فنّاوری اطلاعات و تسهیل دسترسی کارآفرینان به آنان
۴) ایجاد شبکه‌های رایانه‌ای در راستای راه اندازی و توسعه کسب و کار
۵) تلاش برای ایجاد و پایداری بنگاه‌های کوچک و متوسط
۶) کمک به افزایش اشتغال در جامعه از طریق ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط
۷) کمک به جذب فنّاوری و دانش فنی
۸) ارتقای سطح دانش علمی و مدیریتی کارآفرینی
۹) تحقیق در مورد رشته تخصصی مورد تقاضا و ارتباط با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهها از طریق نظر سنجی، بازاریابی، امکان سنجی و ……
۱۰) ارایه مشاوره به جویندگان فرصتهای شغلی بمنظور دستیابی به اطلاعات اولیه رایگان از طریق بروشور و ……
۱۱) هدایت کارآفرینان در اجرای عملیات سرمایه گذاری و فراهم کردن راهنمایی علمی، فنی و اقتصادی آنها
۱۲) فراهم کردن زمینه ارائه آموزش‌های مناسب کسب و کار، بازاریابی، مدیریت و…. برای کارآفرینان
۱۳) فعال سازی و به کارگیری سرمایه‌های موجود غیرفعال در محدوده جغرافیایی خود(مثل امکانات سوله یا ماشین آلات مازاد و یا بلااستفاده) در قالب نیازهای طرح‌های تولیدی به صورت مدل‌های مختلف مشارکتی، خرید و یا اجاره،‌ به طوری که در بخش‌های عملیاتی آن طرح ایجاد صرفه جویی‌زمانی و هزینه‌ای برای کارآفرینان شود.
۱۴) انجام ارزیابی‌های فنی و اقتصادی برای کارآفرینان و نظارت بر انجام طرح‌ها.
۱۵) آموزش‌های مناسب کسب و کار، بازاریابی، مدیریت و ….. در سطوح عالی برای مدیران
۱۶) راهنمایی و کمک به تامین مالی طرح‌های کارآفرینان به صورت سازمان یافته،‌ از طریق انجام قرارداد با منابع مالی داخلی و خارجی
۱۷) تهیه بانک اطلاعات بازار کار برای عرضه به کارآفرینان، سرمایه گذاران و کارجویان
۱۸) اطلاع رسانی به روز فنّاوری در عرصه‌های مختلف تولید،‌ به کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی
۱۹) برگزاری جلسات دائمی جهت مرکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال برای پاسخگویی به نیازها و حل مشکلات کارآفرینان.
۲۰) ایجاد شبکه هوشمند تولید و تامین نرم افزارهای به روز و تخصصی برای ارتقاء عملکرد واحدها و نیز ارتقاء توان رقابت مندی کارآفرینان(از طریق آموزش و به کارگیری این نرم افزارها) در حوزه فعالیت تحت پوشش.
در انتها با توجه به نیاز هدایت کارآفرینی و شغلی استان به سرمایه های منابع انسانی بسوی اهداف متعالی و در خور شان استان امید است بتوانیم سالیانه بیش از ۵هزار مشاوره و ایجاد شغل جدید در استان را شاهد باشیم . بیاد داشته باشیم استان خراسان شمالی هم از پتانسیل قوی کار آفرینی بر خوردار است و هم این که متاسفانه بدلی نبود مراکز تخصصی مشاوره از درصد بیکاری زادی نسبت به سایر استان ها برخوردار است